Wat is intellistamp?

Intellistamp is een digitale stempel die eruit ziet als een soort zegel met een barcode. In de barcode zitten zowel de gegevens van het document opgeslagen als de digitale handtekening van de gemeente. Het document is hiermee beveiligd tegen vervalsing. De instanties die het attest vragen, kunnen de echtheid van het attest op verschillende manieren controleren.

Voordelen

Intellistamp bevat zowel voor onze inwoners als voor het gemeentebestuur zelf heel wat voordelen. Voor de Brechtenaren verhoogt het comfort en bespaart dit heel wat tijd en moeite:

  • geen verplaatsing naar het gemeentehuis;
  • geen wachttijden;
  • 7/7 en 24/24 beschikbaar;
  • overal beschikbaar (mits internetverbinding);
  • alle attesten die worden afgeleverd, zijn gratis.

Voor het gemeentebestuur is dit een adminnistratieve vereenvoudiging die een efficiƫntere inzet van de beschikbare middelen toelaat. Bovendien bengt het een kostenbesparing met zich mee. Een voordeel voor iedereen, dus willen we zoveel mogelijk inwoners stimuleren, gebruik te maken van deze dienstverlening!

Hoe werkt dit en welke attesten kan ik aanvragen?

Om een aanvraag te doen, heb je een internetverbinding, een elektronische identiteitskaart met pincode en een kaartlezer nodig. In eerste instantie kunnen volgende attesten aangevraagd worden (later volgen er nog meer, onder het andere het uittreksel strafregister):

  • bewijs van leven;
  • getuigschrift van woonst;
  • historiek van adressen;
  • samenstelling gezin;
  • uittreksel uit het bevolkingsregister.