Wat kan ik nog aanvragen via het e-loket, zonder E-id?

Naast de 5 documenten (bewijs van leven, getuigschrift van woonst, historiek van adressen, samenstelling gezin, uittreksel uit het bevolkingsregister) die je kan aanvragen via E-ID, kan je nog allerlei andere zaken aanvragen via dit e-loket. Voor al deze aanvragen heb je geen kaartlezer nodig, deze worden dus ook niet digitaal ondertekend of digitaal bezorgd. na je aanvraag kan je de documenten afhalen in het gemeentehuis of per post laten opsturen.