Waterhoeve

In de volksmond is deze site beter bekend als ‘De Waterhoeve’. Zij ontstond reeds in de 13de eeuw. De versterkte hoeve is geheel omgeven door water. Achteraan het goed is er een ‘motte’. Dit is een eilandje dat met een smalle strook in verbinding staat met de rest van het goed en dat als laatste verdediging diende tegen indringers. De hoeve werd in 1992 geheel heropgebouwd. Tegenwoordig bestaat het Goed van Brecht uit een omgrachte 18de eeuwse hoeve met woonhuis, bakhuis (1773), schuur, recente bijstal met afdak en waterput. Het domein is privé-eigendom.

Meer weten?