Brochure "starten als zelfstandige"

De FOD economie heeft haar brochure ‘Zelfstandige worden’ volledig geüpdatet naar aanleiding van de grondige hervorming van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), goedgekeurd op 28 februari 2019 en inwerking getreden op 1 mei 2019.
Deze brochure informeert aspirant-ondernemers over alle aspecten van het opstarten van een bedrijf, met inbegrip van de voornaamste fiscale, sociale en boekhoudkundige verplichtingen.
Een onmisbaar document voor elke startende ondernemer! 
Net als alle startersinfo die het Agentschap Innoveren en Ondernemen bundelde op https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/start.