Sociale rechten en plichten

Als zelfstandige (ook als vennootschap) ben je verplicht je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Hierbij is het belangrijk dat dit gebeurt binnen de 90 kalenderdagen en dat je goed weet in welke categorie je best kan aansluiten: hoofdberoep of bijberoep. Je bent zelfstandige in hoofdberoep als je éénsluitend één of meer zelfstandige activiteiten uitoefent. De categorie ‘bijberoep’ is van toepassing als je minstens halftijds loon- of weddetrekkende bent en daarnaast nog een zelfstandige activiteit uitoefent. Om als zelfstandige recht te hebben op pensioen, kinderbijslag, gezondheidszorg en faillissementsverzekering betaal je dus sociale bijdragen. Het sociaal verzekeringsfonds int de sociale bijdragen die je moet betalen om een sociaal statuut te krijgen en zorgt ervoor dat de uitkeringen correct gebeuren.

Voor meer informatie kan je terecht bij een sociaal verzekeringsfonds .