Reglement nachtwinkels

Nachtwinkels in onze gemeente zijn onderworpen aan een voorafgaande vergunningsplicht.

Vestigingsvergunning

Voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning dient de toekomstige uitbater een schriftelijke aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen.
Download het aanvraagformulier (.pdf 439 kB).

Uitbatingsvergunning

De uitbatingsvergunning kan enkel worden verkregen indien men reeds over een vestigingsvergunning beschikt en na onderzoek van de volgende componenten:

  1. een brandveiligheidsonderzoek
  2. een financieel onderzoek
  3. een stedenbouwkundig onderzoek
  4. een moraliteitsonderzoek
  5. een onderzoek naar de naleving van de hygiënevereisten
  6. een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten

Download het aanvraagformulier (.pdf 834 kB)

Lees het volledige reglement (.pdf 225 kB) na met de duidelijke omschrijving van de verschillende te volgen stappen.