Boeren op een kruispunt

Boeren op een kruispunt

Problemen? Op een bpaald ogenblik is het aangewezen om hulp te zoeken... liever iets vroeger dan iets later, want dat maakt het verschil tussen het bedrijf te redden of te moeten leiden naar een stopzettting.

Maar uiteraard is het nooit te laat om hulp te vragen!

De vzw Boeren op een Kruispunt biedt een globale hulpverlening voor alle land- en tuinbouwers in moeilijkheden.
Dit gebeurt volledig gratis en anoniem, met als enige doel het welzijn van land-en tuinbouwers en hun gezin zo goed mogelijk te verbeteren.

Advies kan zowel inzake een efficiëntere bedrijfsvoering als op psychologisch of sociaal vlak.

Je kan hen contacteren via 0800/99.138 of uw vragen doorsturen naar info@boerenopeenkruispunt.be 

Handige tips worden regelmatig op de facebookpagina gepost: http://www.facebook.com/boerenopeenkruispunt

Bestanden