Beheercommissie Brechtse Heide

De Brechtse Heide is een 1700 hectare groot beschermd landschap dat zich uitstrekt over de gemeenten Brecht, Schilde, Malle en Zoersel. De Brechtse Heide werd in 1977 gerangschikt als landschap omwille van zijn wetenschappelijk en esthetische waarde (afwisseling weidecomplexen, akkerland, KLE, heiderestanten, vennen, poelen, bosrelicten, archeologisch en historisch erfgoed, netwerk van onverharde wegen …). De kern van het landschap is een open landbouwgebied omzoomd door grote boscomplexen. 

Dankzij het Leaderproject werkten landbouwers, natuurbeheerders, jagers, privé-eigenaars, bosgroep, gemeenten de afgelopen twee jaar intensief samen om tal van beheersacties uit te voeren. Houtkanten, poelen, bosranden, zandwegen, veldkapel, vennen werden onder handen genomen. Ook schoolkinderen hielpen bij de aanplant van nieuwe heggen en houtkanten. Alle betrokkenen zetelen samen in de beheerscommissie of overlegden in verschillende werkgroepen.

Bovendien werden hun ervaringen, kijk op natuur en landschap in de Brechtse Heide en waardering en engagement gebundeld in een prachtig en inspirerend fotoboek. Professionele foto’s illustreren de pracht van dit landschap en van zijn bewoners. Het boek is te verkrijgen in de infokantoren van Malle en Brecht, in de lokale horeca en op het secretariaat van Regionaal Landschap de Voorkempen.

Naast activiteiten voor specifieke doelgroepen promootte, stimuleerde en/of organiseerde Regionaal Landschap de Voorkempen talrijke acties voor het brede publiek; sterrenkijk en landschapswandeling, zomerpicknick op de Brechtse Heide, huifkartocht, fietstocht, terreinbezoeken …

De landbouwers deden positieve ervaringen op met agrarisch natuur- en landschapsbeheer en verenigden zich in een agrobeheergroep. Samen met de andere lokale actoren en de beheerscommissie zullen zij zich ook de komende jaren blijven inzetten voor het behoud en beheer van dit unieke landschap. Een landschap om trots op te zijn, te koesteren, beschermen en beheren.