Bestrijding ratten en muizen

Het gemeentebestuur heeft beslist om te stoppen met het gratis ter beschikking stellen van rattenvergif, zowel aan particulieren als professionelen. Uit een onderzoek blijkt dat binnen de provincie Antwerpen nog slechts een minderheid van de gemeenten rattenvergif kosteloos of tegen betaling aanbieden. Tijd om dit verouderd gebruik ook bij ons onder de loep te nemen.

Zonder is gezonder
Deze maatregel om het gebruik van vergif te beperken, kadert in eerste instantie in het klimaat van 'zonder is gezonder'. Graag willen we meer aansturen op preventie en alternatieve bestrijdingmogelijkheden en daarnaast foutief gebruik van rattenvergif tegengaan. Vaak wordt het gratis aangeboden vergif verkeerd gebruikt waardoor tal van andere fauna, organismen en zelfs huisdieren slachtoffer worden. Met deze maatregel bespaart de gemeente Brecht gemiddeld 6.200 euro per jaar. Uit onze cijfers blijkt bovendien dat het ter beschikking stellen van rattenvergif niet zorgt voor een daling van het aantal meldingen van ratten.

Meer tips en info nodig?
Voor informatie of bij mogelijk plagen kan je beroep doen op het advies van de milieuambtenaar (zie contactgegevens onderaan) en/of de expertise van de gemeentelijke bestrijder. Het vangen of verdelgen van ratten kan pas na preventie en toepassen van alternatieve bestrijdingsmiddelen en laat je best over aan professionelen.

De groendienst bestrijdt enkel de bruine rat in de beken, grachten en openbare ruimte in eigendom van de gemeente. Dus niet in privé-tuinen, bij instellingen of bedrijven.

Info: Dienst omgeving - milieu, Gemeentepark 1, 03 203 21 13 of milieu@brecht.bewww.zonderisgezonder.bewww.provincieantwerpen.be