Landbouwraad

Omschrijving

De landbouwraad heeft als opdracht te beraadslagen over alle kwesties op gemeentelijk vlak die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met de landbouw en deze beraadslagingen door te spelen aan het gemeentebestuur en
op verzoek van het gemeentebestuur advies te verstrekken

Samenstelling

De leden van de landbouwraad worden in het begin van een legislatuur verkozen voor in principe een termijn van zes jaar.
Verschillende instanties en sectoren worden hierin vertegenwoordigd.

 

Vergaderingen

De landbouwraad komt minstens 3 keer per jaar samen.
Bijkomende vergaderingen worden door de voorzitter samengeroepen op initiatief van de voorzitter en de secretaris van de landbouwraad.