Schadecommissie

Schadecommissie

 

Sinds 1 januari 2020 krijgt u als landbouwer in de meeste gevallen geen schadevergoeding meer voor schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten die in principe verzekerbaar zijn door een brede weersverzekering.

Er is een overgangsperiode van 5 jaar tussen 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024 waarbij een gedeeltelijke tussenkomst nog kan als uw teelt of niet-binnengehaalde oogst niet verzekerd is door een brede weersverzekering. Het bedrag van de tussenkomst neemt elk jaar af.

Voorwaarden

De schade is veroorzaakt door:

o    vorst

o    storm en rukwinden

o    sneeuw- of ijsdruk

o    hevige of aanhoudende regen

o    ernstige droogte.

U bent voor minstens 25% van uw totale teeltareaal verzekerd. Dat is de som van de perceelsoppervlaktes van de hoofdteelten, geregistreerd in uw verzamelaanvraag van het jaar van de ramp.
U bevindt zich niet in een moeilijke financiële of economische situatie. Deze overgangsmaatregel geldt immers niet als dat wel het geval is. U moet dit kunnen aantonen aan de hand van een attest van vrijstelling van de bijdrage aan het sociaal verzekeringsfonds.

Bedragen

Het bedrag dat u krijgt hangt af van hoeveel % van uw totale teeltareaal verzekerd is. Het neemt de komende 5 jaar elk jaar af.

U bent voor minstens 25% maar minder dan 50% van uw totale teeltareaal verzekerd

Bent u voor minstens 25% maar minder dan 50% van uw totale teeltareaal verzekerd, dan komt u voor een tegemoetkoming in aanmerking voor de niet-verzekerde teelten

U ontvangt maximaal volgende vergoedingspercentages voor de schade aan deze teelten:

vanaf 1 januari 2020 : 40%
vanaf 1 januari 2021 : 32%
vanaf 1 januari 2022 : 24%
vanaf 1 januari 2023 : 16%
vanaf 1 januari 2024 : 8%
vanaf 1 januari 2025 : 0%

U bent voor minstens 50% van uw totale teeltareaal verzekerd

Bent u voor minstens 50% van uw totale teeltareaal verzekerd, dan ontvangt u voor de schade aan de niet-verzekerde teelten maximaal:

vanaf 1 januari 2020 : 80%
vanaf 1 januari 2021 : 64%
vanaf 1 januari 2022 : 48%
vanaf 1 januari 2023 : 32%
vanaf 1 januari 2024 : 16%
vanaf 1 januari 2025 : 0%

De gemeentelijke schadecommissie zal op aanvraag voor de niet-verzekerde percelen een PV opmaken waarmee de vergoeding bij het rampenfonds kan aangevraagd worden. 

Meer informatie: https://www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen/overgangsperiode-schade-aan-teelten-en-niet-binnengehaalde-oogsten#wdblgzc-2 

Aanvraagformulier tot samenroepen van de commissie

Landbouwers/tuinders die de schade aan hun teelten wensen te laten vaststellen door de commissie kunnen de 2 aanvraagformulieren ( zie onder )indienen samen met de verzamelaanvraag waarop de getroffen percelen staan aangeduid.
Deze aanvraag mag je richten naar bovenvermeld contactpersoon.