Inname openbaar domein

Iedereen die een stukje van het openbaar domein wil innemen, voor bijvoorbeeld:

  • het plaatsen van een terras;
  • een standplaats voor ambulante handel;
  • kermisattractie;
  • circus;
  • ...

moet hiervoor voorafgaandelijke machtiging vragen aan het gemeentebestuur en is hiervoor een retributie verschuldigd.

Hoeveel deze retributie bedraagt, vind je terug in het retributiereglement.