Buitenlandse werkverplaatsingen

Wat? 

Om de verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, geldt er een verbod op niet-essentiële verplaatsingen van en naar België. Dit verbod geldt van woensdag 27 januari tot en met maandag 1 maart 2021.

Maak je als bedrijfsleider buitenlandse werkverplaatsingen? Moet één van je medewerkers straks voor professionele redenen naar het buitenland? Of doe je beroep op een buitenlands bedrijf om herstellingen te voorzien in jouw bedrijf?

Nuttig om weten

Buitenlandse reizen met professionele redenen voor de uitoefening van de professionele activiteit vallen niet onder dit verbod. 

Dit neemt niet weg dat andere landen eigen maatregelen kunnen opleggen en in bepaalde gevallen de toegang kunnen weigeren. Informeer je dus goed omtrent de maatregelen in een land alvorens de verplaatsing te maken.

Documenten voor professionele reizen
Verklaring op eer 

Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer. Een modeldocument van de verklaring op eer vind je via deze link terug. De verklaring op eer wordt gelinkt aan het Passenger Location Form (zie verder).

Passenger Location Form

Als je van plan bent om naar België te reizen, of naar België terug te keren na een verblijf in het buitenland, moet je steeds:
Het laatste reisadvies lezen.
Binnen 48 uur voor aankomst in België een Passenger Locator Form invullen. Het Passenger Location Form vind je hier terug.

Ondersteunende documenten

Zowel de verklaring op eer als het Passenger Location Form moet ondersteund worden door de nodige documenten. Denk hierbij aan bewijsstukken zoals een overeenkomst, mailverkeer met je buitenlandse klant, ... 

Je kan jouw medewerkers ook een attest meegeven waarmee ze kunnen bewijzen dat ze voor het werk naar het buitenland moeten reizen. Hier vind je dergelijk certificaat.

Quarantaine en testing
Reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika

Alle reizigers vanuit Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika die naar België reizen, moeten verplicht tien dagen in quarantaine gaan. Op dag 1 en dag 7 wordt een PCR-test afgenomen.

Dubbele test bij binnenkomst

Elke niet-resident die naar België reist, wordt na de verplichte negatieve test bij het vertrek, bij aankomst in België nogmaals getest.

Type reizigers

Reizigers vanuit andere lidstaten dan de EU (inclusief Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika) kunnen bovendien enkel naar België reizen indien zij essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben.

Hiervoor hebben zij een attest van essentiële reis nodig, die wordt uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land van herkomst.

Voor meer informatie verwijzen wij naar crisiscentrum.be en Buitenlandse zaken

Afbeeldingen