Corona update - ondernemen 26/04/21

 

Volgens experten zullen we nog een tijd met het COVID-19-virus moeten leven. We moeten dan ook maatregelen blijven nemen om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te vermijden.
Hieronder vindt u de ‘Generieke gids betreffende de opening van de handelszaken om de verspreiding van het COVID−19- virus tegen te gaan’.
Deze beschrijft de noodzakelijke, minimale preventiemaatregelen om de contacten tussen detailhandelaars en zelfstandigen met hun klanten zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden door het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden en besmettingen zoveel mogelijk te vermijden.

Deze preventiemaatregelen kunnen aangevuld worden op sectoraal en/of ondernemingsniveau, specifiek met het aannemen van protocollen, om maximaal rekening te houden met de specifieke context zodat de activiteiten in veilige omstandigheden kunnen worden opgestart. Ook andere passende maatregelen, die een gelijkwaardige bescherming bieden, kunnen worden genomen. Naast de preventiemaatregelen in deze gids is het ook aangeraden om de ‘Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan’ te raadplegen op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

gids voor de handel

Afbeeldingen