Update steunmaatregelen voor ondernemers

Vlaamse steunmaatregelen (o.a.)

Via volgend overzicht (laatste wijziging 25 januari) krijg je een update van de belangrijkste Vlaamse steunmaatregelen.

Voornaamste nieuwigheden:

Vlaams Beschermingsmechanisme 11

Voor wie?

Ondernemingen met een omzetdaling van min. 60% in de periode van 20.11.2022 tot en met 31.12.2021 EN een omzetdaling van min. 30% in het volledige 4e kwartaal van 2021, die behoren tot een van de beoogde sectoren (eventsector, feestzalen, bus- en personenvervoer, grote vakantiewoningen en jeugdherbergen, reisbureaus, professionele indoorsportclubs, …)
Ondernemingen die verplicht gesloten waren ten gevolge van de COVID-19 voor de periode dat ze moesten sluiten

Bedrag: 10% steun op omzet (5% voor zelfstandigen in bijberoep)
Indiening: enkel online, vanaf 14 februari tot en met 14 maart 2022, 20u
Wettelijke basis: Besluit van de Vlaamse Regering van 21 januari 2022 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2021

Overbruggingslening

Deze lening richt zich op investeringen in ventilatie, luchtkwaliteit, maar ook voor het vernieuwen van voorraden of het dekken van vaste kosten zoals handelshuur.
De rente zal 1% bedragen. De looptijd van de lening is beperkt tot 24 maanden voor leningen tot € 50.000 en tot 36 maanden voor leningen van meer dan € 50.000.
Kan nog niet aangevraagd worden
Wettelijke basis: Besluit van de Vlaamse Regering over het verlenen van een overbruggingslening aan ondernemingen

Globalisatiemechanisme 

Voor gezonde bedrijven die ten gevolge de coronamaatregelen zware omzetverliezen van meer dan 60% over het ganse jaar hadden.
Kan nog niet aangevraagd worden

 

Federale (steun)maatregelen (o.a.)

Via volgend overzicht (laatste wijziging 28 januari 2022) en dit persbericht (10 december 2021) krijg je een update van de belangrijkste federale steunmaatregelen.

Voornaamste nieuwigheden:

Verlenging economische steunmaatregelen (voor 1e kwartaal 2022)

Onder andere volgende maatregelen:

 • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren
 • Tijdelijke werkloosheid omwille van quarantaine van een kind
 • Overbruggingsrecht (zie ook persbericht minister Clarinval)
  • Dubbele overbruggingsrecht voor zelfstandigen die hun zaak moeten sluiten
  • Enkele crisisoverbruggingsrecht voor alle sectoren vanaf een bepaald verlies
 • Mogelijkheid van uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing, de btw etc. zonder nalatigheidsinteresten
 • Mogelijkheid van individueel uitstel van de betaling van sociale bijdragen aan de RSZ
 • Cumul van pensioenen en tijdelijke COVID-werkloosheidsuitkeringen
 • Mogelijkheid voor kunstenaars om auteursrechten en werkloosheidsuitkeringen te cumuleren (onbeperkte) met soepele toegang tot
 • Handhaving van het btw-tarief van 6% voor alcoholgel en mondmaskers

Wettelijke basis: Wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de covid-19-pandemie
Meer info: zie nieuwsberichten premier De Croo van 10 december 2021 en van 14 januari 2022.

 

Overige maatregelen

Uitbreiding van de steunmaatregel ‘RSZ-premie’ voor de gesloten inrichtingen (zie nieuwsbericht ministers Vandenbroucke en Dermagne van 21 januari 2022)

Verlenging van de geldigheid van cultuur- en sportcheques tot 30 september 2022 (Wet van 21 januari 2022 houdende diverse fiscale bepalingen)

Afbeeldingen