gratis inzameling landbouwfolie

Afdrukken

gratis inzameling landbouwfolie

Na het succes van de vorige 2 jaar, zal de landbouwraad er wederom voor zorgen dat er containers beschikbaar zullen gesteld worden aan de landbouwers voor de inzameling van landbouwfolie.
Voortaan zullen er jaarlijks gedurende 2 perioden containers worden geplaatst bij AVEVE Sint-Lenaarts nl.

van 14 tot 28 februari 
en
van 15 tot 31 augustus

De folie dient bezemschoon te zijn d.w.z. geen kluiten aarde, stenen enz.
de folie moet aangeleverd worden in bundels van +/- 50 kg, zodat ze goed hanteerbaar zijn.

 

Afbeeldingen