Update 15/4: Vlaamse en federale steunmaatregelen ondernemingen

Overzicht Vlaamse steunmaatregelen:

Hier vind je een overzicht

Belangrijkste nieuwigheden:

 

Vlaams Beschermingsmechanisme (VBM):

VBM 5

Voor ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting in de maand februari 2021.
Steun: 10 % van de omzet van februari 2020.
De indieningsperiode van de aanvragen wordt verlengd tot en met 30 april 2021.

VBM 6

Voor ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting in de maand maart 2021.
Steun: 10% van de omzet van maart 2019.
De indieningsperiode van de aanvragen zal lopen vanaf 16 april tot en met 15 mei 2021.

VBM 7

Voor ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting in de maand april 2021.

Niet-essentiële handelszaken mogen ook de omzetdaling van minstens 60% aantonen voor de kortere periode van 1 april tot en met 25 april 2021.

Steun: 15% van de omzet van april 2019.
De indieningsperiode van de aanvragen zal vervroegd opengesteld worden en lopen vanaf 3 mei tot en met 15 juni 2021.

Globalisatiemechanisme

Voor ondernemingen die in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 zware omzetdalingen én boekhoudkundig verlies hebben gekend.
De indieningsperiode van de aanvragen loopt vanaf 1 april tot en met 30 september 2021.

Flanders is a Festival: projectoproep

Organisatoren van zomerfestivals kunnen een covidproof alternatief indienen en daarvoor financiële steun ontvangen.
10 miljoen euro beschikbaar.
Indieningsperiode is verlengd tot 26 april.

Heropstartlening

Voor ondernemingen die bijvoorbeeld nieuwe voorraden moeten aankopen om te kunnen opstarten.
Een lening met 1% rente (looptijd 2 of 3 jaar). De terugbetaling dient pas te gebeuren vanaf de 12e maand. De minimumlening is 10.000 euro.
Aanvragen wellicht mogelijk vanaf juni 2021

Overige deadlines

3 mei: Terugbetaalbaar voorschot voor organisatoren van evenementen tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021
1 juli: Handelshuurlening

 

Federale (steun)maatregelen (o.a.)

Via volgend overzicht krijg je een update van de belangrijkste federale steunmaatregelen.

Tijdelijke ondersteuningsmaatregelen met oa:

Vrijstelling van vergoedingen in het kader van steunmaatregelen die worden genomen door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten: verlenging van deze maatregel tot 31 december 2021.
Horeca wordt vrijgesteld van de FAVV-heffing: verlenging van deze maatregel voor gans 2021.
Belastingvoordeel voor de kwijtschelding van de huur (voor de maanden maart, april, mei 2021).
Definitief: Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (Belgisch Staatsblad 13 april 2021).

 
Tijdelijke vrijstelling vergunning Ethylalcohol en alcoholhoudende dranken - handelaar

Vrijstelling verlengd tot einde juni 2021.
Meer info: website FOD Financiën

Acht gratis psychologische sessies voor zelfstandigen (persbericht minister Clarinval 13 april 2021).

Verduidelijking overbruggingsrecht (persbericht minister Clarinval 30 maart 2021).

 

 

Afbeeldingen