Detailhandelsvisie

De gemeente Brecht heeft BRO België in 2008 de opdracht gegeven om voor de handelskernen een visie op te stellen over de ontwikkelingsmogelijkheden voor haar handelskernen.

De noodzaak hiervoor vloeide voort uit het feit dat:

  • de ontsluiting van Brecht in de toekomst sterk zou verbeteren door haar aansluiting op de HSL-lijn Breda-Antwerpen.
  • de bevolking de komende jaren sterk zou stijgen
  • er een nieuwe ringweg rondom het centrum wordt aangelegd waardoor het centrum van Brecht ontlast wordt van het vele vrachtverkeer en filevorming
  • het aanbod van detailhandel in de gemeente Brecht erg beperkt is

Het resultaat van deze studie kan je nalezen in volgend document: