Een offerte indienen bij de gemeente

E-tendering, E-procurement, overheidsopdrachten…. Daar versta ik niets van…dat is niks voor mij!

En toch is het allemaal zo moeilijk niet zoals het er uit ziet.
Laat je vooral niet afschrikken!
Dit is niet enkel weggelegd voor grote bedrijven!
Ook als kleine onderneming of zelfstandige kan je opdrachten binnenhalen bij lokale besturen.
Op dit moment gaat slechts één op vijf bestellingen of opdrachten naar een lokale onderneming. Onbekend is onbemind…
Dat willen we alvast verbeteren door de lokale ondernemers goed te informeren over onze werkwijze en tips te geven over waar je als onderneming rekening moet mee houden.

Waarom e-tendering?

Wanneer de overheid bepaalde diensten, leveringen, werken wil bestellen bij ondernemingen, dan moet zij de regelgeving voor overheidsopdrachten naleven.
De overheid kan enkel overeenkomsten sluiten of bestellingen plaatsen volgens specifieke regels en procedures.

Deze regels zijn gebaseerd op onder andere volgende beginselen:

  • Gelijkheid, niet-discriminatie, transparantie voor alle ondernemingen
  • Belangenconflicten tussen ambtenaren/openbare gezagsdragers en ondernemingen zijn niet toegelaten
  • Naleving van milieu-, sociaal en arbeidsrecht is een verplichting voor ondernemingen die een opdracht uitvoeren
  • Ondernemers mogen alle rechtsvormen aannemen en ook deelnemen door een tijdelijke vereniging te vormen van meerdere aannemers. Een ondernemer mag ook beroep doen op een onderaannemer. 
  • Vertrouwelijkheid speelt een grote rol bij het respecteren van het economisch concurrentiebeding. Bedrijfsgeheimen of prijsbepalingen die als vertrouwelijk worden opgegeven, mogen niet verspreid worden aan de andere kandidaten.  

De openbare opdrachten met een uit te geven bedrag minder dan 30.000 € vallen niet onder de wet inzake overheidsopdrachten, enkel zijn bovenvermelde punten van toepassing.
De opdrachten met een geraamd bedrag boven de 30.000 € vallen onder de wet overheidsopdrachten. Die opdrachten worden altijd uitgeschreven met een volledig bestek.

 Een bestek heeft meestal 3 grote blokken :

  • Administratieve bepalingen (wie is de aanbesteder, wie is de contactpersoon,….)
  • Contractuele bepalingen (duurtijd van het contract, verlengingen,….)
  • Technische bepalingen (duidelijke omschrijving wat de opdracht inhoudt, plannen,…)

Wat is dan juist e-tendering?

Het online indienen van een offerte via de digitale tool die door de overheid ter beschikking wordt gesteld, wordt e-tendering genoemd. Dit garandeert de objectiviteit en de correcte vergelijking van de offertes. In sommige gevallen is men verplicht de tool te gebruiken of -indien niet verplicht - heel sterk aangeraden. De tool is terug te vinden op my.publicprocurement.be. Door gebruik te maken van deze tool kunnen de offertes pas geopend worden na de uiterste datum van indiening. 

Hoe werkt dat dan?

Aangezien niet iedereen bekend is met deze tool willen we u graag wegwijs maken in het gebruik ervan. 
Momenteel wordt er gewerkt aan een aantal instructievideos die u stap voor stap door de procedure helpen. De komende weken zal u deze hier op deze pagina zien verschijnen

Je mag mij wel uitnodigen voor een aanbesteding....

Wens je aangegeschreven te worden indien er een aanbesteding gebeurt binnen jouw vakgebied? 
Vul dan even het e-document in. Dan nemen we je op in onze bestanden.