Adviesraad lokale economie

Omschrijving

De adviesraad voor lokale economie (ALE) heeft tot doel het gemeentebestuur te adviseren over alle zaken die de lokale economie in Brecht aanbelangen. De raad zal minstens twee keer per jaar vergaderen.

Samenstelling

Deze adviesraad bestaat uit:

Stemgerechtigde leden:

  • 2 afgevaardigden per Unizo afdeling (bij voorkeur voorzitter + 1 dame)
  • 1 afgevaardigde van de marktcommissie
  • 1 afgevaardigde van de KMO- en industriezones
  • 1 afgevaardigde van vrije of dienstverlenende beroepen
  • 1 afgevaardigde van VOKA, Kamer van koophandel Antwerpen – Waasland

Niet-stemgerechtigde leden:

  • Het lid van het college van burgemeester en schepenen dat functioneel bevoegd is voor lokale economie, zijnde de burgemeester.
  • De consulente lokale economie en landbouw, Sabine Van Eester
  •  Uitgenodigde experten.

Stemgerechtigde leden dienen op het grondgebied van Brecht werkzaam te zijn en bekleden in de gemeente geen politiek mandaat. Overeenkomstig het gemeentedecreet zal er naar gestreefd worden dat ten hoogste twee derde van de leden van de ALE van hetzelfde geslacht zijn. De afdelingen van Unizo, de marktcommissie en VOKA dragen hun kandidaten schriftelijk voor. De niet-georganiseerde partijen zoals de KMO- en industriezones en vrije of dienstverlenende beroepen dienen persoonlijk een gemotiveerde kandidatuur in.

Vergaderingen

De ALE komt een tweetal keer per jaar samen.