Adviesraad voor lokale economie

Omschrijving

De adviesraad voor lokale economie (ALE) heeft tot doel het bevorderen van een kwalitatief en integraal beleid rond lokale economie in het belang van alle inwoners van Brecht.

Samenstelling

Deze adviesraad bestaat uit:

- individuele ondernemers waarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de verschillende sectoren:

  • horeca
  • winkeliers
  • KMO- en industrie
  • vrije beroepen en dienstverleners

- vertegenwoordigers van ondernemersorganisaties, die initiatieven en/of activiteiten rond lokale economie ontplooien op het grondgebied van de gemeente Brecht, voorgedragen door de organisatie zelf.

- deskundigen inzake lokale economie, woonachtig in de gemeente Brecht.

Vergaderingen

De ALE komt een tweetal keer per jaar samen.

 

 

 

Bestanden