Vergoeding inkomen bij hinder wegenwerken

Handelaars die hinder ondervinden door werken in hun straat, zullen vanaf 1 juli 2017 automatisch kunnen rekenen op een hinderpremie van 2000 euro. (hinderpremie A)
Daarnaast zullen handelaars ook nog een premie van 80 euro per dag kunnen ontvangen vanaf de 22ste sluitingsdag. (hinderpremie B).

Voor de automatisch toekenning van de premies wordt gebruik gemaakt van de gegevens in het GIPOD, een applicatie waarin gemeenten werken groter dan 50m² registreren, en de kruispuntbank (KBO).

Om in aanmerking te komen voor een hinderpremie A of B, dient aan ALLE hieronder opgesomde basisvoorwaarden voldaan te worden:

1) de onderneming heeft minder dan 10 werknemers in dienst.
2) de onderneming is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) de onderneming heeft 1 van volgende rechtsvormen: natuurlijk persoon, handelsvennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht, burgerlijke vennootschap met handelsvorm van privaat recht, buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut.
4) de onderneming bevindt zich niet in 1 van volgende rechtstoestanden:ontbinding, stopzetting, faillissement, vereffening.
5) de onderneming is geen overheidsonderneming.
6) Er vindt in vestiging op vaste tijdstippen persoonlijk en direct contact met de klanten plaats.
7) de onderneming heeft geen procedure lopen waarbij een toegekende steun wordt teruggevorderd.
8) de onderneming en de vestiging zijn actief.

Voor hinderpremie A dient er nog bijkomend aan alle hieronder opgesomde voorwaarden voldaan te worden;
1) de onderneming voldoet aan alle hierboven opgesomde voorwaarden.
2) de vestiging ondervindt ernstige hinder van openbare werken. Dit wil zeggen:

 • De rijbaan wordt geheel of gedeeltelijk afgesloten of één of meer rijstroken worden afgesloten én
 • de openbare werken zijn concreet gepland én
 • de openbare werken duren minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen én
 • de vestiging bevindt zich binnen het wegsegment waar de openbare werken worden uitgevoerd.

Voor de bijkomende of afzonderlijke hinderpremie B dient, naast de basisvoorwaarden, aan alle volgende bijkomende voorwaarden voldaan te worden:
1) de onderneming voldoet aan de basisvoorwaarden én
2) de vestiging ondervindt ernstige hindervan de openbare werken. Dit wil zeggen:

 • de rijbaan is geheel of gedeeltelijk afgesloten of 1 of meerdere rijstroken zijn afgesloten
 • de openbare werken zijn concreet gepland en gestart
 • de openbare werken duren minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen
 • de vestiging bevindt zich: 
  • voor de bijkomende hinderpremie B : binnen het wegsegment waar de openbare werken worden uitgevoerd, als de hoofactiviteit tot NACE-codegroep 1 behoort.
  • voor de afzonderlijke hinderpremie B: buiten het wegsegment waar de openbare werken worden uitgevoerd, als de hoofdactiviteit tot NACE-codegroep 1 behoort.
  • voor de afzonderlijke hinderpremie B: binnen of buiten het wegsegment waar de openbare werken worden uitgevoerd als de hoofactiviteit tot NACE-codegroep 2 behoort. én

​​3) De vestiging oefent een hoofdactiviteit uit die in aanmerking komt.

 • voor de bijkomende hinderpremie B als ze behoort tot Nace-codegroep 1, als de vestiging zich binnen het wegsegment van de werken bevindt.
 • voor de afzonderlijke hinderpremie B:
  • NACE-code 1 als de vestiging zich buiten het wegsegment van de werken bevindt.
  • NACE-code 2 als de vestiging zich binnen of buiten het wegsegment van de werken bevindt.
 • enkel de NACE-code die toegekend is door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of de BTW - administratie, bepaalt de hoofdactiviteit van de vestiging.

4) de vestiging wordt minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen volledig gesloten als gevolg van de ernstige hinder door openbare werken.
5) om in aanmerking te komen voor de bijkomende hinderpremie B: hinderpremie A is reeds toegekend. én

publicatie hinderdecreet: http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/2016/09/06/134124.pdf
publicatie uitvoeringsbesluit: https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801b6649