Bewegwijzering bedrijven

Actie nieuwe bewegwijzering bedrijventerreinen

Bij het gemeentebestuur kwamen geregeld vragen binnen over het plaatsen van wegwijzers naar bedrijven binnen de verschillende bedrijventerreinen.

Na een plaatsbezoek op de verschillende zones, moesten we vaststellen dat de huidige bewegwijzering geen toegevoegde waarde is voor de bereikbaarheid van de verschillende bedrijven in de betreffende bedrijventerreinen.

Tijdens gesprekken met de omringende gemeenten kwam het goed voorbeeld van het bedrijventerrein van Essen naar voor. De toepasbaarheid werd getoetst aan de situatie hier in Brecht en voorgelegd aan de adviesraad lokale economie die in januari voor het eerst samen is gekomen. Zij gaven positief advies.

Het voorbeeld van Bosduin in Kalmthout en Rijkmaker in Essen zijn beide naar hetzelfde voorbeeld uitgewerkt.
Het principe is te verwijzen naar het adres, wat praktisch elke bezoeker wel ter beschikking heeft.
De eerste verwijzing gebeurt op straatnaam niveau en daarna op huisnummer niveau met als doel zo veel mogelijk zoekend verkeer te vermijden.
Bij het binnenrijden van het bedrijventerrein, wordt de naam van de IZ aangegeven. Op elke straathoek wordt de straatnaam in blauwe achtergrond met witte letters weergegeven met daaronder de bedrijven die in deze straat gevestigd zijn en hun respectievelijk huisnummer.
De overige straten binnen het terrein worden in witte achtergrond met blauwe letters en een pijl aangegeven.
Ter hoogte van het bedrijf zelf wordt hetzelfde bord herhaald als op de hoek van de straat m.n. met de bedrijfsnaam en huisnummer.

In Essen en Kalmthout bestaat een overkoepelende vereniging die het project getrokken heeft. In Brecht hebben we dit niet. Dus wilden we als gemeente de eerste aanzet geven waarbij we naar een uniformiteit willen streven. Daarbij wensen we wel te benadrukken dat wie niet instapt in dit project achteraf geen eigen borden mag plaatsen en voor toekomstige aanvragen het retributiereglement van 75 euro per bord terug van toepassing is. De huidige borden worden allemaal verwijderd van zodra de plaatsing van de nieuwe bewegwijzering wordt gestart!

In de presentatie vindt u een richtlijn qua materiaalprijzen. Hierin is geen plaatsing inbegrepen.
De gemeente zal de plaatsing voor haar rekening nemen, uitgezonderd de borden die voor uw bedrijf zelf geplaatst dienen te worden.

Wat houdt de oproep van POM precies in?

Het doel van de oproep is om samenwerkingsverbanden tussen bedrijven op bedrijventerreinen aan te moedigen om duurzame acties te ondernemen. In 2008 was er een eerste oproep die tot verschillende realisaties leidde. Op de website van de POM vindt u enkele voorbeelden terug.

Er wordt een subsidie van maximaal 75 % van de bewezen kosten toegekend met een totaal maximum van 30.000 euro /project.

De voorwaarde is dat minimaal 5 bedrijven binnen hetzelfde bedrijventerrein samenwerken.
De aanvraag dient te gebeuren door een bedrijvenvereniging of door een vertegenwoordigend bedrijf. Alle bedrijven dienen rechtspersoonlijkheid te bezitten, een economische activiteit te beoefenen en een exploitatiezetel binnen de provincie Antwerpen te hebben.

Voor de enkele verenigingen die binnen de bedrijventerreinen gevestigd zijn, zou dit een probleem kunnen zijn maar zal samen met de gemeente naar een gepaste oplossing worden gezocht zodat ook zij van nieuwe wegwijzers kunnen genieten.

Eén van de voorwaarden is dus dat een vertegenwoordigend bedrijf de subsidieaanvraag moet indienen. Dit kan niet door de gemeente zelf gebeuren. Wij kunnen natuurlijk wel voor de nodige administratieve ondersteuning zorgen bij het samenstellen van het dossier. Hieronder vind je trouwens het volledige reglement en het formulier voor de subsidieaanvraag.  Het vertegenwoordigend bedrijf krijgt de subsidies uitgekeerd op hun rekening en dienen de verdere afhandeling te doen naar de overige bedrijven.

De subsidieaanvraag dient voor 15/9/14 te gebeuren. De uitvoering dient gebeurd te zijn tegen juli 2016.

Wens je deel te nemen aan deze actie?

Klik dan op het online inschrijvingsformulier. We houden je op de hoogte van het verder verloop.