Slachtbewijzen

Voor de slachting van dieren voor privégebruik, moest je vroeger een slachtbewijs aanvragen bij het gemeentebestuur. Sinds 1 december 2004 zijn de slachtbewijzen afgeschaft. In de plaats hiervan moet je je aanbieden in het gemeentehuis bij de dienst bevolking. Er wordt via het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid een registratienummer voor de privéslachting aangemaakt. Dit formulier staat op naam van de aanvrager. Je geeft dit mee naar het slachthuis. Zij zorgen voor de rest van de administratie.

Thuisslachtingen kunnen nog, maar enkel voor varkens, schapen of geiten. Ook deze moet je laten registreren op het gemeentehuis. Je krijgt ook hiervoor een formulier mee. Hierop moet ook het beslagnummer van het bedrijf worden vermeld.