Vakbonden

De Belgische vakbonden staan in voor:

de vertegenwoordiging van de werknemers in bedrijven en in economische sectoren, bij arbeids- en loonsonderhandelingen:

  • onderhandeling op hoger niveau in sectorcomit├ęs
  • afsluiten van sectorale akkoorden na overleg met de werkgeversorganisaties
  • afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten na overleg met werkgeversorganisaties
  • de verdediging van de belangen van de werknemers:
  • onderhandelingen in ondernemingsraden via de vakbondvertegenwoordigers
  • advies aan werknemers die vakbondslid zijn en ook aan anderen
  • de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen.

Om een rol te mogen spelen in het stelsel van collectieve arbeidsverhoudingen, moeten de betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties representatief zijn, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Representatieve organisaties zijn:

Vertegenwoordigers van de werkgevers: VBO, UNIZO, UCM, Boerenbond.
Vertegenwoordigers van de werknemers: ACV, ACLVB, ABVV.

Voor meer informatie kan u terecht bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, meer bepaald bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen.