Selectieprocedure

Infobundel

Voor alle lopende vacatures stellen wij een infobundel ter beschikking. Hierin vind je alle informatie terug over de betreffende functie en de aanwervingsprocedure.

Kandidatuur

Je kan je kandidatuur uiterlijk indienen op de dag dat de werving wordt afgesloten. Ook alle gevraagde documenten moeten dan toegekomen zijn. Hoe je moet solliciteren lees je verder op deze website.

Na afsluiting van de werving delen we je schriftelijk mee of je weerhouden bent. Bij aanvaarding van je kandidatuur ontvang je een uitnodiging voor het examen met alle praktische info.

Aanwervingsexamen

De meeste aanwervingen bij de gemeente gebeuren op basis van een aanwervingsexamen. Het verloop hiervan verschilt naargelang de functie.

De selecties gebeuren door een externe examencommissie.

De eerst geslaagde kandidaat wordt voorgedragen aan het college van burgemeester en schepenen.

Beperkte selectieproef

Voor tijdelijke vervangingen van afwezige personeelsleden geldt een kortere en snellere procedure. Deze selectieproef omvat minstens een interview of test die peilt naar je motivatie, belangstelling en inzetbaarheid.

Dit gebeurt meestal door een interne selectiecommissie.

Het college van burgemeester en schepenen kiest de meest geschikt bevonden kandidaat op basis van het verslag van de selectiecommissie.