Functie wijzigen

Wat

Bij een functiewijziging wordt de hoofdfunctie van een bepaald gebouw gewijzigd. Een voorbeeld is het ombouwen van een woning tot een handelspand of een meergezinswoning.

Voorwaarden

Niet elke functie mag zomaar eender waar worden uitgeoefend. Dat is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de bestemming van jouw perceel. Voor functiewijzigingen heb je in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Vraag bij de dienst Omgeving na of voor jouw project een omgevingsvergunning nodig is.

In sommige gevallen moet je bij een functiewijziging een minimum aantal parkeerplaatsen voorzien.

Procedure

Je vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket. Als je ondersteuning nodig hebt bij het digitaal indienen, kun je hiervoor een afspraak maken bij de dienst Omgeving. Het is de bedoeling dat je je dossier dan al samengesteld hebt en meebrengt naar de afspraak.

Afhankelijk van je project behandelen we je aanvraag via een vereenvoudigde of gewone procedure.

Bedrag

Gratis. Afhankelijk van je project kunnen er wel borgsommen gevraagd worden.