Huis aankopen, is alles vergund?

Wat

Voor je een aankoop doet, is het belangrijk om na te gaan wat de vergunningstoestand is. Zijn alle gebouwen op het perceel vergund, zijn er overtredingen bekend, enzovoort.

Als geïnteresseerde koper kan je bij de dienst Omgeving navraag doen over een woning of andere constructie voordat je tot de aankoop overgaat.