Duurzaam bouwadvies (Kamp C Westerlo)

Kamp C

Kamp C is een provinciaal domein in het groene Westerlo waar duurzaam bouwen en wonen in al haar facetten centraal staat. Hun hoofdtaak bestaat erin om niet alleen een breed publiek op een onafhankelijke manier te sensibiliseren en informeren over duurzaam bouwen en energievriendelijk wonen maar ook om steun en advies te verlenen aan bedrijven, onderwijs en overheidsinstanties.

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is bouwen met respect voor mens én milieu.

  • Beperk de vraag tot het essentiële, tot de werkelijke behoeften.
  • Gebruik zoveel mogelijk duurzame materialen en bronnen.
  • Ga zo efficiënt mogelijk om met ruimte, energie, water en materialen.

Advies bouwplannen

Als provinciaal overheidsbedrijf heeft Kamp C het voordeel onafhankelijk en niet-commercieel te kunnen werken. Omdat de klanten in de steeds evoluerende bouwwereld dikwijls het bos door de bomen niet meer zien, appreciëren (ver)bouwers ons neutrale advies. 

Een adviseur/architect helpt u met al uw bouwvragen aan het Infoloket in het Informatiecentrum van Kamp C. 
U kunt ook een afspraak maken om uw plan te laten screenen op bijvoorbeeld duurzaamheid en energieverliezen. Ten slotte beschikt Kamp C over een gespecialiseerde bibliotheek waar u gerust kunt komen in snuisteren.

Infoloket en bibliotheek zijn vrij te bezoeken van dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur. Verder is Kamp C ook open elke derde zaterdag van de maand van 9 tot 17 uur. 
Voor een screening van uw bouwplannen maakt u best een afspraak op voorhand: 014 27 96 50 ofplanadvies@admin.provant.be

Screening bouwplannen

Hebt u reeds concrete plannen op papier, maar vraagt u zich af of uw bouw ook duurzamer en energievriendelijker kan? Maak dan een afspraak met één van de experts voor een gratis planadvies. In ongeveer 45 minuten worden uw (ver)bouwplannen gescreend op de belangrijkste principes van duurzaam bouwen en wonen. U krijgt verbetertips mee over ondermeer compactheid, materiaalgebruik, isolatie, verwarmingssystemen, enzovoort. Het ontwerp blijft vanzelfsprekend het exclusieve terrein van de architect. Het planadvies wil zich dus zeker niet inmengen in de taak van de architect. Meer nog, ook uw architect is welkom.

Een kleine voorbereiding is handig

Een volledig uitgewerkt plan is zeker niet noodzakelijk. Wel vragen we een beperkte voorbereiding of bespreekbaar document waarmee we aan de slag kunnen. Houd er wel rekening mee dat als de bouwaanvraag reeds is ingediend, veel aspecten definitief zijn. Kamp C voert geen werfbezoeken en -controles uit. Ook EPB-berekeningen (Energieprestatie- en Binnenklimaatregeling) maken geen deel uit van het planadvies.

Planadvies praktisch

Planadvies kan tijdens de openingsuren

Een planadvies met één van de experts is gratis. Planadvies kan enkel op afspraak via 014 27 96 50 of via planadvies@admin.provant.be.

Contact

Kamp C, Britsebaan 20, 2260 Westerlo
014 27 96 69 of http://www.provant.be/leefomgeving/duurzaam_bouwen/