Gewestplan

In de jaren zeventig zijn er voor heel België gewestplannen opgemaakt. Het land is toen ingedeeld in ruimtelijke bestemmingen zoals woongebied, industriegebied, natuurgebied, recreatiegebied, enzovoort. Zoek op in welke bestemming een perceel valt via het geoloket van AGIV. Voor elke bestemming is vastgelegd welke activiteiten er mogelijk zijn.

Een gewestplan kan opgeheven worden door een Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Daardoor kan de bestemming veranderen. Kijk in de lijst van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen in onze gemeente of kom langs bij de dienst Grondgebiedszaken in het gemeentehuis.