Ruimtelijk Structuurplan Brecht

Een ruimtelijk structuurplan geeft de visie van het bestuur op de ruimtelijke ontwikkelingen voor de volgende jaren weer. Het legt de grote lijnen vast. Deze plannen doen geen uitspraken over concrete percelen of over het afleveren van concrete vergunningen. Het zijn plannen met een zeker abstractieniveau die een antwoord trachten te geven op cruciale vragen. Hoeveel nieuwe woningen zijn er nodig? Waar kunnen deze best gebouwd worden? Wat zijn de waardevolle stukken natuur en hoe kunnen we deze best bewaren en versterken? Hoe vangen we de toenemende verkeersstromen op?

Een ruimtelijk structuurplan bevat altijd een informatief, een richtinggevend en een bindend gedeelte. Het informatieve deel beschrijft de huidige toestand. Het richtinggevende deel geeft de doelstellingen voor de toekomst weer. Het bindende deel bevat concrete acties om doelstellingen te realiseren.

Ruimtelijke structuurplannen bestaan op verschillende niveaus. Er is een ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV), een ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen (RSPA) en een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS). Het GRS van Brecht is deels herzien. De herziening werd goedgekeurd op 19 november 2015. Hier vind je de volledige tekst van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan  (pdf - 9,6MB). De lijsten met kaarten staan op een aparte webpagina, omdat ze erg lang zijn: