Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) zorgen voor de praktische uitvoering van een Ruimtelijk Structuurplan. Om een ruimtelijk uitvoeringsplan te bespreken maak je hiervoor een afspraak bij de dienst omgeving (via de knop rechts).

RUPs zijn gedetailleerder en kunnen de bestemming van gebieden veranderen. RUPs leggen voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

 • welke activiteiten er mogen plaatsvinden
 • waar gebouwd mag worden en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen
 • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden

RUPs bestaan op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. Hier vind je een overzicht van de gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen in Brecht:

RUP Brecht Centrum (kern van Brecht)

Opgelet: het RUP Brecht Centrum werd in 2016 deels herzien door het RUP Nollekens. Verder naar beneden op deze pagina vind je het RUP Nollekens terug.

RUP De Merel (recreatiedomein De Merel - tussen Schotensteenweg en kanaal)

RUP De Ring (bedrijventerrein De Ring in Brecht)

RUP Dorpsassen Sint-Job - herziening (hoofdassen Sint-Job en omliggende straten)

Het RUP Dorpsassen werd in 2012 goedgekeurd en in 2015 herzien. Hier vind je de meest recente plannen en voorschriften:

RUP Hogebaan (hoek Hogebaan-Kapelweg-Toekomstlaan)

RUP Leeuwerik (Sint-Job) en Kapelakker (Sint-Lenaarts)

RUP Lochtenbergplein (zone tussen Eikenlei en kanaal)

RUP Nollekens (gedeeltelijke herziening van het RUP Brecht Centrum)

Het RUP Nollekens is een deelse herziening van het RUP Brecht Centrum. Volgende zaken zijn herzien in december 2016:

 • enkele algemene voorschriften
 • de voorschriften voor de speelzone en omgeving achter de Sint-Michielskerk
 • de voorschriften voor de omgeving van de pastorie
 • de voorschriften voor een zone op de hoek Lessiusstraat-Schoolstraat
 • de voorschriften met betrekking tot bijgebouwen en de niet-bebouwde ruimte in de meeste zones
 • de voorschriften voor projectzone D (ten westen van het Frans Oomspad)

Hier vind je de plannen en voorschriften van het RUP Nollekens:

RUP Pothoek (Sint-Lenaarts)

RUP Rioolwaterzuiveringsinstallatie (Molenstraat Brecht)

RUP Recreatie en openbaar nut Sint-Lenaarts

RUP Vaartdijk

RUP RWZI (Sint-Job-in-'t-Goor)

RUP Lange Pad 

De gemeente Brecht is bezig met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het binnengebied aan het Lange pad en de percelen grenzend aan de gemeenteplaats en Biest.

Met de opmaak van dit RUP wenst de gemeente Brecht enerzijds de visie rond detailhandel te verankeren alsook de ontwikkeling van het binnengebied mogelijk te maken. Op 28 juni 2022 werd het RUP voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad.

Naar aanleiding van deze beslissing organiseert de gemeente Brecht een openbaar onderzoek over dit RUP. Gedurende dit openbaar onderzoek zijn zowel de hogere overheden als de bevolking opnieuw in de mogelijkheid eventuele opmerkingen op het RUP aan de gemeente over te maken. Eventuele opmerkingen moeten steeds gericht zijn aan de gecoro  (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) en kunnen overgemaakt worden op volgende wijze:

 • Via afgifte aan het gemeentehuis. (openingsuren op www.brecht.be terug te vinden)
 • Via brief gericht aan de gecoro: ‘gemeentepark 1, 2960 Brecht’
 • Via omgeving@brecht.be

Dit openbaar onderzoek loopt van 11 augustus 2022 tem 10 oktober 2022.

De gemeente Brecht wenst het RUP eveneens toe te lichten aan de burgers via een infoavond.

De infoavond zal doorgaan op 6 september 2022 in het ontmoetingscentrum in Sint-Lenaarts (Dorpsstraat 73, 2960 Brecht) om 19h. Voorafgaandelijk inschrijven is niet nodig. Na de toelichting zal u eveneens de mogelijkheid hebben om vragen te stellen.

Indien u nog vragen heeft over het RUP, kan u steeds contact opnemen met de gemeente (ben.debruyn@brecht.be of 03 203 21 22)

RUP waardevolle domeinen

RUP Woonparken

Op 30 juni 2022 organiseerde de gemeente Brecht een infomarkt over het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Woonparken, dat momenteel in opmaak is. Doel van het RUP is om het groene karakter in de wijk te herstellen. Alle eigenaars van een perceel in woonpark ontvingen een persoonlijke uitnodiging van de gemeente. Zo'n 200-tal geïnteresseerden bezocht op 30 juni de infomarkt.

De panelen die we toonden op de infomarkt kan je hieronder terugvinden. Heb je nog vragen of bemerkingen over het RUP, dan kan je steeds terecht bij de gemeente Brecht, dienst ruimtelijke ontwikkeling (ben.debruyn@brecht.be – 03 203 21 22)