Omgeving - dossier bespreking

Wat

Wil je graag je project voorbespreken voordat je er een aanvraag voor indient? Zou je graag nagaan met welke aandachtspunten je rekening moet houden voor je project? Voor deze vragen kun je terecht bij de dienst Omgeving.