Omgevingsvergunning

Wat

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen:

  • omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (vroegere stedenbouwkundige vergunning)
  • omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (vroegere verkavelingsvergunning)
  • omgevingsvergunning voor exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (vroegere milieuvergunning)
  • omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (vroegere sociaal-economische machtiging)
  • omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of voor het wijzigen van vegetatie (vroegere natuurvergunning).

Aanvragen voor een omgevingsproject dien je in via het Omgevingsloket.

Voorwaarden

Of voor je project een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Voor sommige projecten volstaat een omgevingsmelding of is er geen aanvraag nodig. Doe daarom altijd eerst navraag bij de gemeente.

Procedure

Je vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket. Als je ondersteuning nodig hebt bij het digitaal indienen, kun je hiervoor een afspraak maken bij de dienst Omgeving. Het is de bedoeling dat je je dossier dan al samengesteld hebt en meebrengt naar de afspraak.

Afhankelijk van je project behandelen we je aanvraag via een vereenvoudigde of gewone procedure.