Planologisch attest

Heb je een zonevreemd bedrijf (bijvoorbeeld een industrieel bedrijf in landbouwgebied, een omvangrijk milieubelastend bedrijf in woongebied, een winkelbedrijf in industriegebied, ...) en wil je weten wat de mogelijkheden zijn?

Als zonevreemd bedrijf kun je aan de overheid vragen of ze een planwijziging wil overwegen. Dit doe je via een planologisch attest. Het attest spreekt zich uit over het behoud en de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf. Het attest vermeldt bovendien of er een planwijziging wordt opgestart of niet.

Op de website van Ruimte Vlaanderen vind je meer uitleg over het planologisch attest.

Voorwaarden

Een zonevreemd bedrijf hebben.

Procedure

Een aanvraag voor een planologisch attest moet opgemaakt worden door een geregistreerd ruimtelijk planner. Een lijst van geregistreerde ruimtelijke planners vind je hier. Het aanvraagformulier voor een planologisch attest vind je hier.

Prijs

Een planologisch attest aanvragen is gratis in Brecht.