Stedenbouwkundig attest

Wat

Het stedenbouwkundig attest geeft aan of een project in aanmerking kan komen voor een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning. Als je zeker wilt zijn over de bouwmogelijkheid van een bepaald project voordat je een omgevingsvergunningsaanvraag voor het project indient, kun je een stedenbouwkundig attest aanvragen.

Voorwaarden

Een stedenbouwkundig attest is nog geen omgevingsvergunning, en de erop vermelde informatie blijft slechts twee jaar geldig vanaf de uitreiking van het attest.

Procedure

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig. Je hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn.

De aanvraag voor een stedenbouwkundig attest verloopt op papier. Je dient een schetsontwerp in voor je project. Het aanvraagformulier voor het stedenbouwkundig attest vind je via de website van Ruimte Vlaanderen.

Je vraagt het stedenbouwkundig attest aan bij de instantie die bevoegd is voor het afleveren van een omgevingsvergunning. Dit is in de meeste gevallen de gemeente. Je kunt dit navragen bij de dienst Omgeving.

Bedrag

Gratis.