Verkavelen

Wat

Voor het splitsen van een grond in minstens 2 onbebouwde loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond is een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig.

In andere gevallen volstaat het om een kavel af te splitsen via de notaris.

Via een voorbespreking van je verkavelingsproject kun je de mogelijkheden voor verkavelen navragen.

Aanvragen voor een omgevingsproject dien je in via het Omgevingsloket.

Voorwaarden

Vraag altijd eerst bij de gemeente na of er voor jouw perceel een mogelijkheid tot verkavelen is (via een voorbespreking van je verkavelingsproject) en of er een omgevingsvergunningsaanvraag of een splitsing nodig is.

Procedure

Je vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket. In de praktijk spreekt de aanvrager hiervoor in de meeste gevallen een landmeter aan.

Afhankelijk van je project behandelen we je aanvraag via een vereenvoudigde of gewone procedure.

Bedrag

De vergunningsaanvraag is gratis. Afhankelijk van je project kunnen er wel kosten zijn voor het aansluiten van de nutsvoorzieningen op de nieuwe kavels, voor het ontbossen van het perceel enzovoort.