Geo Vlaanderen

Op de website Geo Vlaanderen vind je heel wat nuttige informatie op kaart, zoals het gewestplan, info over overstromingsgevoelige gebieden, bodeminformatie, luchtfoto's enzovoort.