Toegankelijkheid gebouwen

Sinds 2010 is de toegankelijkheid van publieke gebouwen geregeld via een gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Die verordening bepaalt criteria voor gebouwen die publiek toegankelijk zijn (scholen, appartementsgebouwen enzovoort). Dit gaat bijvoorbeeld over toegangen, hellingen en liften, maar ook over duidelijke signalisatie. Meer informatie vind je op de website van het Centrum voor Toegankelijkheid Provincie Antwerpen. Als je een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag wilt indienen waarop de verordening voor toegankelijkheid van publieke gebouwen van toepassing is, moet je - voordat je je aanvraag bij de gemeente indient - zelf advies vragen aan het adviesbureau ATO. Dit advies moet je bij de in te dienen aanvraag voegen, anders is je aanvraag onvolledig. Meer informatie vind je op http://www.ato-vzw.be/ .