Financiële tussenkomst in energiefacturen

Als je problemen hebt met de betaling van je energiefacturen, kan je bij het OCMW een financiële tussenkomst in de energiefacturen aanvragen. Deze tegemoetkoming kan bovenop de federale verwarmingstoelage worden toegekend. Het OCMW kan beslissen om de energiefacturen volledig of gedeeltelijk ten laste te nemen, vaak onder bepaalde voorwaarden.

Procedure

De maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie.