Sociaal tarief gas en elektriciteit

Sommige personen en gezinnen hebben recht op een sterk verlaagde elektriciteits- en aardgasprijs: de sociale maximumprijs, ook 'sociaal tarief' genoemd.

Het sociaal tarief is de prijs die de goedkoopste leverancier van elektriciteit en/of aardgas in Belgë aanbiedt in het gebied van de netbeheerder met de laagste nettarieven. Dat sociaal tarief is bij alle leveranciers hetzelfde. Je moet dus niet van leverancier veranderen om het sociaal tarief te kunnen krijgen. De federale overheid (CREG) legt de sociale maximumprijs voor het hele land halfjaarlijks vast. Wie voor dit tarief in aanmerking komt, wordt 'beschermde afnemer' of 'beschermde klant' genoemd.

Voor aardgas bestaat er één enkele sociale maximumprijs.
Voor elektriciteit bestaat er een sociale maximumprijs voor:

  • het enkelvoudig tarief (dagteller)
  • het tweevoudig tarief (dag- en nachtteller)
  • het exclusief nachttarief (enkel nachtteller)