Meldpunt Discriminatie

Discriminatie op de woningmarkt

Het aanbod van huurwoningen is veel kleiner dan de vraag. Hierdoor hebben verhuurders heel wat keuze in kandidaat-huurders. Hun keuze mogen ze echter niet laten leiden door geloof, geaardheid, afkomst, … . Meent u gediscrimineerd te zijn op de huurmarkt op basis van uw geslacht, geloof, afkomst, handicap, seksuele geaardheid, leeftijd, …? Spreek er over!

Bent u gediscrimineerd vanwege uw ‘vrouw of man’-zijn of als transgender? Neem contact op met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. 

Als u gediscrimineerd wordt op grond van de andere beschermde kenmerken zoals uw afkomst, geloof of levensbeschouwing, leeftijd, seksuele oriëntatie, gezondheidstoestand of handicap, ... neem dan contact op met Unia. Unia biedt een luisterend oor, maar geeft u ook advies en zoekt, samen met u, naar een oplossing, in alle vertrouwen en altijd in overleg. Unia helpt u tot uw zaak helemaal afgehandeld is. Bel hiervoor naar het gratis nummer 0800 12 800 of maak een online melding aan op de website van Unia: https://www.melding.unia.be/nl/meld-het/waar

Beschik je niet over internet of wil je hulp voor het aanmaken van een online melding van discriminatie? Dan kan je hiervoor terecht bij het Woonloket (03 203 21 50).

Meer informatie over discriminatie op gebied van huisvesting: https://www.unia.be/nl/actiedomeinen/huisvesting  

Meer informatie over discriminatie in het algemeen: https://www.vlaanderen.be/discriminatie-melden