Verhuren via een sociaal verhuurkantoor

Waarom is een sociaal verhuurkantoor (SVK) ideale partner?

SVK’s worden erkend door de Vlaamse overheid. Je sluit een huurcontract af met een SVK, dat op zijn beurt de woning doorverhuurt aan kandidaat-huurders. Jij ontvangt maandelijks de huur. Daaraan verandert niets. En je blijft genieten van alle voordelen en zekerheden uit de Woninghuurwet.

Maar je krijgt wél extra zekerheid. Want de huur wordt altijd stipt betaald door het SVK, zelfs wanneer jouw woning niet verhuurd is!
Bovendien krijg je nooit te maken met wanbetalers. Het SVK is immers jouuw huurder en draagt dus alle huurdersverplichtingen.

Jouw voordelen?

  • gegarandeerde huuropbrengsten;
  • het vermijden van langdurige leegstand van jouw woning en de bijbehorende leegstandsheffing;
  • enkel belasting op het kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten;
  • geen risico op langdurige en lastige gerechtelijke procedures;
  • de garantie dat je je woning op het einde van de overeenkomst weer in de oorspronkelijke staat terug krijgt (rekening houdend met de normale slijtage);
  • recht op premies;
  • samenwerking met een professionele partner.