Afval

Coronamaatregelen

De meest recente stand van zaken vind je op www.igean.be/corona

Recyclageparken:
De recyclageparken zijn terug open. Meer info daarover vind je op https://milieuenveiligheid.igean.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?_vs=0_N&id=434.  Met asbest kan je nog niet terecht op het recyclagepark.

Papier en karton:
De federale overheid zette op 18 mei het licht op groen voor de ophaling van papier door verenigingen. Daarom annuleren we de eerder aangekondigde éénmalige ophaling op dinsdag 2 juni. De papierophaling zal vanaf 30 mei terug verlopen via de reguliere kalender. De medewerkers van de verenigingen zullen hierbij maximaal de veiligheidsvoorschriften opvolgen.

Hieronder een overzicht:
zaterdag 30 mei: zone 5 | zaterdag 6 juni: zone 6 | zondag 7 juni: zone 4 | zaterdag 20 juni: zone 3 | zaterdag 27 juni: zone 5

Download zeker ook de recycleapp (te downloaden via de App Store en Google Play Store) en ontvang alle actuele info over afvalophaling in jouw straat op je smartphone.

Grof huisvuil:
Ophalingen van grof huisvuil gaan terug door vanaf 8 juni.

Asbest
Omdat het nodige veiligheids- en beschermingsmateriaal dat nodig is voor een veilige afbraak en/of verwijdering van asbest nog steeds voorbehouden blijft voor de zorgsector, is het nog steeds niet mogelijk om asbest in te zamelen op het recyclagepark. Ook de inzameling van asbest aan huis blijft om die reden tijdelijk niet mogelijk… 

Textiel:
Gelieve geen textiel meer in de containers voor goede doelen te deponeren. De markt van de textielverwerking is volledig stilgevallen en textiel kan niet meer verwerkt worden. Gelieve alles thuis te bewaren en geen zakken achter te laten bij de containers. Dit wordt aanzien als sluikstort. Vanaf 18 mei kan je terecht met textiel op de recyclageparken.

Huis-aan-huisophaling (Rest, Groen, PMD):
De huis-aan-huisophaling verloopt momenteel zoals voorzien. Om op de hoogte te blijven van wijzigingen maakt u best gebruik van de Recycle App op de smartphone of via https://www.ophaalkalender.be/Calendar.

Opgelet: Sorteerders ontdekken heel veel wegwerphandschoenen in de PMD-zakken. Het is, zeker nu, niet veilig om deze handschoenen weg te werpen bij het PMD! Gooi gebruikte wegwerphandschoenen steeds bij het restafval.