Groente-, fruit- en tuinafval (GFT)

Groente-, fruit- en tuinafval (GFT)

Diftar-systeem

GFT+ staat voor Groente- Fruit- en Tuinafval en niet-recycleerbaar papier. Met “geDIFerentieerde TARieven” passen we het principe ‘de vervuiler betaalt’ juist toe. De aanrekening gebeurt dus eerlijk volgens de hoeveelheid GFT+ die je aanbiedt.

Containers met chip

De containers van 40 en 120 liter zijn voorzien van een chip, zodat ze bij elke lediging geregistreerd en gewogen kunnen worden.

Afvalberg verminderen

Diftar met weging voor GFT+ moet je beter doen sorteren en aanzetten om minder afval te produceren. Tegelijkertijd moedigen we je aan om meer keuken- en tuinafval thuis te composteren. Zo blijft de afvalkringloop zo klein mogelijk. We willen de afvalberg verder verminderen én het principe ‘de vervuiler betaalt’ doorvoeren, zoals aangeraden wordt door de Vlaamse overheid.

Jaarlijkse afrekening

De tarieven voor het aanbieden van het GFT+ zijn samengesteld uit:

  • een gebruiksrecht,
  • een bedrag per aanbieding,
  • een vergoeding per aangeboden kilogram GFT+.

De verrekening gebeurt, zoals bij water en elektriciteit, via een voorschotfactuur en een afrekening, waarop je de ledigingsdata en het aantal kilo aangeboden GFT+ kan aflezen.

Meer informatie over de GFT-ophaling in Brecht vind je op de website van IGEAN.

Raadpleeg hier je ophaalkalender en weet wanneer je welk afval buiten moet zetten.