Grof huisvuil

Je kan het grof huisvuil laten ophalen door de gemeentediensten. Je moet hiervoor een aanvraag doen bij het onthaal van het gemeentehuis in Brecht of in het Administratief Centrum in Sint-Job-in-‘t-Goor. Deze aanvraag en de betaling doe je een week vooraf (ten laatste de woensdag die voorafgaat aan de ophaling) door het aanvraagformulier (onderaan) ingevuld mee te brengen. Aanvragen die later binnenkomen worden niet meer aanvaard voor deze ophaling! Bij de aanvraag moet je het verschuldigd bedrag betalen: 50 euro per m³ grof huisvuil. Voor zuiver steenpuin wordt slechts 25 euro per m³ aangerekend. Alleen het aantal m³ dat aangevraagd is, zal opgehaald worden!

Het grof huisvuil moet aan de straatkant geplaatst worden en per materiaalsoort gesorteerd zijn (zand, groenafval, stenen,…). Sommige materialen zoals verf, eternieten platen, chemische middelen, autobanden,… mogen niet aangeboden worden. Behoudens wijzigingen, wordt er elke eerste maandag van de maand grof huisvuil opgehaald.