Huisvuil

Diftar-systeem

Met “geDIFerentieerde TARieven” passen we het principe ‘de vervuiler betaalt’ juist toe. De aanrekening gebeurt dus eerlijk volgens de hoeveelheid huisvuil die je aanbiedt.

Containers met chip

De containers van 40, 120 of 240 liter zijn voorzien van een chip, zodat ze bij elke lediging geregistreerd en gewogen kunnen worden.

Afvalberg verminderen

Diftar met weging voor huisvuil moet je beter doen sorteren en aanzetten om minder afval te produceren. Zo blijft de afvalkringloop zo klein mogelijk. We willen de afvalberg verder verminderen én het principe ‘de vervuiler betaalt’ doorvoeren, zoals aangeraden wordt door de Vlaamse overheid.

Jaarlijkse afrekening

De tarieven voor het aanbieden van het huisvuil zijn samengesteld uit:

  • een gebruiksrecht,
  • een bedrag per aanbieding,
  • een vergoeding per aangeboden kilogram huisvuil.

De verrekening gebeurt, zoals bij water en elektriciteit, via een voorschotfactuur en een afrekening, waarop je de ledigingsdata en het aantal kilo aangeboden huisvuil kan aflezen.

Meer informatie over de huisvuilophaling in Brecht vind je op de website van IGEAN.