Grachten en bermen

Onderhoud bermen en baangrachten

Gemeente Brecht en Pidpa werken samen aan het onderhoud van bermen en baangrachten. De onderhoudsbewegingen zijn de volgende:

  • maaien van de bermen
  • maaien van de grachttaluds (exclusief de bermen en exclusief de grachtbodem, enkel kruid)
  • slibruimen van de grachtbodem

Verdeling gemeente in zones

Concreet wordt er als volgt gemaaid en geruimd (zie plan):

Blauwe zone - pidpa:  

  • maaien bermen door gemeente: 2 keer per jaar
  • maaien grachttalud door pidpa: 2 keer per jaar
  • slibruimen door pidpa: om de 4 jaar

Gele zone - gemeente: 

  • maaien bermen door gemeente: max 2 keer per jaar (volgens bermbeheersplan)
  • maaien grachttalud door gemeente: 1 keer per jaar
  • slibruimen door gemeente: om de 4 jaar

Rode zone – provincie

  • bermen en grachten naast gewestwegen worden beheerd door de provincie (AWV)

Wanneer wordt er gemaaid?

Pidpa maait (in de blauwe zone) de grachttaluds 2 keer per jaar met volledige afvoer van het maaisel (in mei-juni en na 15 september). Voor de beschoeide grachten zet Pidpa een extra manuele ploeg in.

De gemeentelijke groendienst (gele zone) maait ook 2 keer per jaar, dit met maximale afvoer: 1 keer in het voorjaar de bermen, 1 keer in het najaar bermen én de grachttalud. De bermen worden gemaaid volgens een goedgekeurd bermbeheersplan.

Wanneer wordt het slib geruimd?

Pidpa ruimt het slib in de grachten (in de blauwe zone) om de 4 jaar.

De gemeentelijke grachtenploeg ruimt de grachten (in de gele zone) om de 4 jaar, dit met behulp van een aannemer die een deel voor zich neemt.