Bermbeheer

In opdracht van het gemeentebestuur van Brecht heeft de provincie Antwerpen een ecologisch bermbeheerplan opgesteld voor onze gemeente. Het bermbesluit verplicht alle openbare eigenaars, bijvoorbeeld het gemeentebestuur, om een ecologisch bermbeheer toe te passen. De bedoeling daarvan is om meer en betere biodiversiteit van de bermen te krijgen.