Bestrijdingsmiddelen

Bestrijdingsmiddelen: pesticiden, herbiciden, biociden en ... euhm?

WAT:
Bestrijdingsmiddelen is de verzamelnaam voor allerlei (chemische) producten of stoffen vaak pesticiden genoemd. Pesticiden omvatten de gewasbeschermingsmiddelen en de biociden.

gewasbeschermingsmiddelen

 • herbiciden (tegen ongewenste planten)
 • fungiciden (voor het doden van schimmels)
 • insecticiden (tegen ongewenste insecten)

biociden 

 • rodenticiden (voor het doden van knaagdieren, zoals ratten )
 • algiciden (tegen groene aanslag)
 • ontsmettingsmiddelen
   

ALGEMEEN

Het gebruik van allerhande bestrijdingsmiddelen moet zoveel mogelijk vermeden en beperkt worden en bij gebruik worden bij voorkeur enkel de producten die voorkomen op 'zonderisgezonder' gebruikt.  Voor de overheid is dit nu al een verplichting.  Voor de burger roepen we op verstandig om te springen met bestrijdingsmiddelen.

BIOCIDEN

Biociden zijn noodzakelijk voor de bestrijding van organismen die schadelijk zijn voor mensen en dieren of die schade aan materialen veroorzaken. Biociden maken deel uit van het dagelijks leven. Het gaat onder meer om ontsmettingsmiddelen die thuis of in ziekenhuizen worden gebruikt zoals rattenvergif, insectenwerende middelen, schimmelwerende sprays en verven, waterzuiveringstabletten en tal van andere producten. Aangezien de eigenschappen ervan echter ook risico's voor mensen, dieren en het milieu kunnen vormen, moeten zij strikt worden gereguleerd.

Sinds 2012 is er een nieuwe biocidenregelgeving waardoor er voortaan een veiligere regelgeling voor biociden is die een sterke impuls aan de bescherming van de volksgezondheid en het milieu zal geven. De regelgeving moet ervoor zorgen dat er enkel veilige producten worden aangeboden en dat de gevaarlijkste stoffen van de markt worden geweerd.

PESTICIDEN

Bij de gemeentelijke groenvoorzieningen streven we naar pesticidenvrije realisaties.  Ook in het dagelijks onderhoud wordt alle gebruik van pesticiden of herbiciden vermeden.  Daar waar noodzakelijk worden enkel de gedoogde producten ingezet die terug te vinden zijn op zondersigezonder.  Enkele tips die je ook zelf kunt toepassen:

een snelle bedekking van de bodem bevorderen

 • kiezen voor plantensoorten aangepast aan de standplaats
 •  kiezen voor soorten met een bodembedekkende habitus
 • gebruik maken van spontane plantengroei
 • rekening houden met de uiteindelijke plantgrootte
 • kiezen voor een aangepaste plantdichtheid

 

zorgvuldige voorbereiding van de aanleg

 • de bodem alleen bewerken als dat nodig is;
 • beperken van het gebruik van teelaarde;
 • starten met kruidvrije grond;
 • aanbrengen van een mulchlaag om de kruidgroei te beperken.